Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acció Arrenca

logo_arrenca_transparent.png

Objectius

  • Promoure la visualització de les oportunitats que ofereix el món rural per al futur personal i professional dels joves del territori.
  • Afavorir el retorn o la permanència dels joves al territori rural desprès del seu itinerari de formació professional.
  • Facilitar el desenvolupament i l’adquisició d’habilitats comunicatives i de lideratge en els joves del territori.
  • Fomentar l’esperit emprenedor i d’auto ocupació dels joves del territori.
  • Promoure la implicació de les empreses rurals en la dinamització i el creixement econòmic del territori.
  • Facilitar tallers de formació per a joves i empreses per tal de fomentar el lideratge de projectes empresarials al territori.

Breu descripció

El programa Arrenca és una acció individual del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord, en el marc del projecte ODISSEU per al retorn dels joves al món rural.

La tendència al despoblament que pateixen les zones rurals, exigeix nous enfocaments i impulsos per a que els joves puguin trobar-hi oportunitats reals a nivell laboral i conseqüentment personal. El Consorci GAL Noguera-Segrià Nord, conscient d’aquesta realitat, impulsa col·laborativament amb el Consell Comarcal de la Noguera i l’Oficina Jove de la Noguera el programa Arrenca per a la cerca d’oportunitats al territori, el qual pretén esdevenir un punt de referència per als joves de la comarca.

El programa Arrenca se centra en dos eixos bàsics:

  1. Oferir eines i estratègies per al desenvolupament d’habilitats professionals i/o empresarials als i les joves del territori.
  2. Donar a conèixer als i les joves diferents iniciatives empresarials nascudes i consolidades al nostre territori, com a oportunitat de visualitzar models d’èxit i oportunitats de desenvolupament professional en el futur.

Els joves que participen al programa Arrenca provenen de diferents Instituts d’Educació Secundària del territori, que cursen 1r de BTX, 2n de BTX o CFGM.

Justificació

Les zones rurals s’enfronten a un problema estructural: l’envelliment de la seva població, el despoblament i la conseqüent manca de relleu generacional i pèrdua de dinamisme socioeconòmic. Tot plegat condiciona les oportunitats de reactivació econòmica de moltes d’aquestes zones i en fa perillar l’equilibri territorial, la vertebració social i la diversitat ambiental.

La relació entre joventut (població) i ruralitat (territori) interpel·la la sostenibilitat de la Catalunya rural i requereix un abordatge integral. Històricament, l’entorn rural s’ha analitzat a partir de l’estudi de l’evolució del sector agrari i la seva pèrdua de pes en termes de població activa i de dimensió econòmica, i en aquesta direcció han anat les mesures. D’altra banda, la connexió entre les polítiques de promoció econòmica i les de joventut tenen molt camí per recórrer. El context actual, fruit de la pròpia evolució de la societat rural i de les polítiques agràries, permet abordar el desenvolupament rural des d’una perspectiva més àmplia, més enllà d’allò estrictament agrari.

Malgrat tot, s’han fet esforços per a incorporar la perspectiva de joventut en les polítiques públiques i, entre elles, en les de desenvolupament rural.

La crisi econòmica, la qual ha estat especialment severa amb el col·lectiu jove, ha determinat l’impuls d’estratègies d’àmbit europeu centrades en la joventut i, especialment, en la seva inserció laboral. En aquest sentit, s’han aprovat polítiques com l’Estratègia Europea per a la joventut (2010-2018) i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2014-2020), les quals incorporen com a aspecte prioritari el treball amb joves, fet que evidencia la necessitat de treballar per la millor relació de joventut i ruralitat possible.

Tanmateix, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (2010-2020) de l’Agència Catalana de Joventut està en desplegament el projecte d’Oficines Joves, les quals estan dotant els territoris amb personal especialitzat per promoure l’emancipació dels joves, incloent la promoció per a la inserció laboral com a eix de treball, juntament amb l’orientació educativa, l’habitatge i la salut. D’altra banda, la posada en marxa de la iniciativa europea de la Garantia Juvenil i la xarxa d’impulsors desplegats a totes les comarques catalanes permetrà millorar l’assessorament i recursos disponibles en l’àmbit de l’ocupació juvenil, que es tindran en compte de forma complementària i coordinada al projecte ODISSEU.

Malgrat tot, a Catalunya no hi ha accions específiques com les que contempla el projecte ODISSEU, que s’ocupin i promoguin el retorn de joves a les zones rurals.

Accions

2013

Arrenca_2013.jpg

2014

Cartell_2014.png

2015

Arrenca_2015.jpg

2016

Arrenca_2016.jpg

2017

Cartell arrenca_2017(1).jpg

2018

Cartell Arrenca jornades.jpg

Cartell visites Arrenca.jpg

Resultats

resultats_arrenca.jpg